Thông tin chung


Công ty Cường Đạt thi công cửa kính, vách kính và mái kính cho xí nghiệp xe bus 10 – 10 Hà Nội.
Thời gian: Tháng 5/2017
Đia điểm: Xí nghiệp xe Bus 10-10 Hà Nội
Thời gian thi công: hai tháng

Mô tả


Công ty Cường Đạt thi công cửa kính, vách kínhmái kính cho xí nghiệp xe bus 10 – 10 Hà Nội.