Thông tin chung


Xây dựng trụ sở làm việc Báo Tài Nguyên và môi trường
Thời gian: 2011

Mô tả


Xây dựng trụ sở làm việc Báo Tài Nguyên và môi trường.

Đối tác: Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội.

Thi công: Nan chớp chắn nắng chữ Z – Austrong