Thông tin chung


Cường Đạt lắp đặt trần thạch cao tại Viện Châm Cứu – Số 49 Thái Thịnh – Hà Nội.
Thời gian: 2016

Mô tả


Viện Châm Cứu – Số 49 Thái Thịnh – Hà Nội
Đối tác: Công ty CP ĐT XD và TM Sinh Anh

Cường Đạt lắp đặt trần thạch cao