Thông tin chung


Ủy ban nhân dân quân Long Biên.
Thời gian: 2009

Mô tả


Thi công Ủy ban nhân dân quân Long Biên.

Cường Đạt JSC Cung cấp lắp đặt trần thạch cao, trần chịu nước.