Thông tin chung


Cường Đạt thi công thi công lắp đặt cửa nhôm Việt Pháp tại Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Hoàng Khai huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.
Thời gian: 2017

Mô tả


Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Hoàng Khai huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên
Quang
Đối tác: Công ty CP TM Đầu tư XD công nghệ Hà Nội

 

Cường Đạt thi công thi công lắp đặt cửa nhôm Việt Pháp