Thông tin chung


Cường Đạt lắp đặt cửa nhôm kính tại Khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens.
Thời gian: 2016

Mô tả


Khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens
Đối tác: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội


Cường Đạt lắp đặt cửa nhôm kính