Thông tin chung


Tháng 12/2016 Cường Đạt bắt đầu triển khai công trình tại bệnh viện tâm thần thị xã Phú Thọ.
Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2017

Mô tả


Tháng 12/2016 Cường Đạt bắt đầu triển khai công trình tại bệnh viện tâm thần thị xã Phú Thọ với các hạng mục thi công:

  • Lắp đặt toàn bộ cửa nhựa lõi thép tại các phòng bệnh nhân
  • Lắp đặt toàn bộ cửa sổ nhựa lõi thép
  • Lắp đặt các cửa kính vào ra ở sảnh lớn

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2017.