Xây dựng trụ sở làm việc Báo Tài Nguyên và môi trường

Xây dựng trụ sở làm việc Báo Tài Nguyên và môi trường
Thời gian: 2011

Ủy ban nhân dân quân Long Biên

Ủy ban nhân dân quân Long Biên.
Thời gian: 2009

Trung tâm Y tế dự phòng quận Long Biên

Thi công Trung tâm Y tế dự phòng quận Long Biên
Thời gian: 2010

Công trình nhà để xe cao tầng 315 Trường Chinh

CPXD & TM Cường Đạt nhà nhà thầu thi công lắp dựng toàn bộ trần vách thạch cao, vách kính mặt dựng khổ lớn.
Thời gian thi công: 2012

Công trình Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

Công trình Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
Thời gian: 2012

Công trình tòa nhà MobiPhone

Công trình tòa nhà Mobiphone – Đường Nguyễn Phong Sắc